assistant

Research interests

Areas of research

Klaudija Sedar works in the field of cultural and historical studies of southeastern Prekmurje region in the 17th and 18th centuries. She studies the role church orgnisation has had on linguistic and cultural development of the parishes that until 1777 had been included in the diocese of Zagreb as part of the archdeconate of Bexin [Bekcsényi főesperesség].

Collaboration in research programmes

  • Basic Research in Slovene Cultural Past
Selected publications

Bogojinska resolucija, Klaudija Sedar. 2010

Prekmurje od Pribinove kneževine (847-861) do bitke pri Mohaču (1526), Klaudija Sedar. 2009

Cehovska tradicija v Prekmurju, Klaudija Sedar. 2010

Cehovska tradicija v Prekmurju, Klaudija Sedar

Die Zunfttradition in Prekmurje (Übermurgebiet), Klaudija Sedar

Goričko, Ravensko, Dolinsko, Klaudija Sedar, Valerija Babij, Oto Luthar, Janez Balažic, Milan Bidovec, Helena Dobrovoljc, Ivanka Huber, Miha Jeršek, Jasmina Litrop, Goran Miloševič, Miha Pavšek, Jelka Pšajd, Mateja Ratej, Klaudija Sedar, Valentina Smej Novak, Dušan Šarotar

Madžarska in slovenska narodna skupnost, Klaudija Sedar, Valerija Babij, Oto Luthar, Janez Balažic, Milan Bidovec, Helena Dobrovoljc, Ivanka Huber, Miha Jeršek, Jasmina Litrop, Goran Miloševič, Miha Pavšek, Jelka Pšajd, Mateja Ratej, Klaudija Sedar, Valentina Smej Novak, Dušan Šarotar

György Dobronoki ali Jurij Dobrovniški, Klaudija Sedar, Valerija Babij, Oto Luthar, Janez Balažic, Milan Bidovec, Helena Dobrovoljc, Ivanka Huber, Miha Jeršek, Jasmina Litrop, Goran Miloševič, Miha Pavšek, Jelka Pšajd, Mateja Ratej, Klaudija Sedar, Valentina Smej Novak, Dušan Šarotar

Reformacija, Klaudija Sedar, Valerija Babij, Oto Luthar, Janez Balažic, Milan Bidovec, Helena Dobrovoljc, Ivanka Huber, Miha Jeršek, Jasmina Litrop, Goran Miloševič, Miha Pavšek, Jelka Pšajd, Mateja Ratej, Klaudija Sedar, Valentina Smej Novak, Dušan Šarotar

Aqualutra, Klaudija Sedar, Valerija Babij, Oto Luthar, Janez Balažic, Milan Bidovec, Helena Dobrovoljc, Ivanka Huber, Miha Jeršek, Jasmina Litrop, Goran Miloševič, Miha Pavšek, Jelka Pšajd, Mateja Ratej, Klaudija Sedar, Valentina Smej Novak, Dušan Šarotar

Grad v Murski Soboti, Klaudija Sedar, Valerija Babij, Oto Luthar, Janez Balažic, Milan Bidovec, Helena Dobrovoljc, Ivanka Huber, Miha Jeršek, Jasmina Litrop, Goran Miloševič, Miha Pavšek, Jelka Pšajd, Mateja Ratej, Klaudija Sedar, Valentina Smej Novak, Dušan Šarotar

Lendavski grad, Klaudija Sedar, Valerija Babij, Oto Luthar, Janez Balažic, Milan Bidovec, Helena Dobrovoljc, Ivanka Huber, Miha Jeršek, Jasmina Litrop, Goran Miloševič, Miha Pavšek, Jelka Pšajd, Mateja Ratej, Klaudija Sedar, Valentina Smej Novak, Dušan Šarotar

Plečnikova cerkev v Bogojini, Klaudija Sedar, Valerija Babij, Oto Luthar, Janez Balažic, Milan Bidovec, Helena Dobrovoljc, Ivanka Huber, Miha Jeršek, Jasmina Litrop, Goran Miloševič, Miha Pavšek, Jelka Pšajd, Mateja Ratej, Klaudija Sedar, Valentina Smej Novak, Dušan Šarotar

Zbornik soboškega muzeja 13-14 (ur. Franc Kuzmič). Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2009, 238 strani, Klaudija Sedar. 2011

Zbornik soboškega muzeja 13-14 (ur. Branko Kerman). Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2010, 295 strani, Klaudija Sedar. 2011

Prekmurski knjižni jezik in Pavlova slovnica prekmurskega jezika : diplomsko delo, Klaudija Sedar. 2006. Ljubljana: [K. Sedar]

Vloga antične retorike v sodobnih slovenskih retoričnih priročnikih, Klaudija Sedar. 2007. Ljubljana: [K. Sedar]

Jezikovna identiteta Prekmurja : [dan Slovenskih študij (ZRC in Univerza v Novi Gorici), Atrij ZRC, 27.5.2009], Jožica Škofic, Klaudija Sedar. 2009. Ljubljana

Prva kronika evangeličanske cerkvene občine Bodonci, Klaudija Sedar. 2011. Bodonci: Evangeličanska cerkvena občina

All publications (COBISS) >>