Prof. dr. Maja Godina Golija

znanstvena svétnica
+386(0)2/4213154
maja.godina@zrc-sazu.si

Klaudija Sedar

asistent
+386(0)25391864
ksedar@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Dr. Ivanka Huber

asistentka z doktoratom