Prof. dr. Maja Godina Golija

znanstvena svétnica
+386(0)2/4213154
maja.godina@zrc-sazu.si
Inštitut za slovensko narodopisje

Bivši sodelavci

Dr. Ivanka Huber

asistentka z doktoratom

Klaudija Sedar

asistent