Klaudija Sedar

asistent+386(0)25391864

ksedar@zrc-sazu.siUkvarja se s preučevanjem kulturno-zgodovinske podobe jugovzhodnega Prekmurja v 17. in 18. stoletju. Njeno delo se osredotoča na župnije, ki so do leta 1777 v okviru prekmurskega dela beksinskega arhidiakonata spadale pod zagrebško škofijo. Znotraj tega okvira jo zanima organizacija Cerkve in njena jezikovno-kulturna vloga, ki se je izoblikovala v omenjenem prostoru.

IZOBRAZBA:

2007 (dodiplomska) Oddelek za klasično filologijo in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Prof. latinskega jezika s književnostjo in splošna jezikoslovka

ZAPOSLITVE:

Od 2008 dalje (asistentka, polna Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 zaposlitev) Ljubljana

ZNANJA IN SPOSOBNOSTI:

Izhodišče njenega raziskovanja je zgodovinski in kulturni vidik jugovzhodnega Prekmurja v 17. In 18. stoletju. Področje delovanja je usmerjeno v raziskovanje organizacije Cerkve v omenjenem prostoru in jezikovno-kulturne vloge, ki se je izoblikovala v tedanjih razmerah. Zaradi močne prisotnosti latinščine v tedanjem javnem življenju je njeno raziskovanje usmerjeno predvsem na preučevanje virov, zapisanih v tem jeziku.