Skip to main content
Raziskovalna postaja Prekmurje

Raziskovalna postaja ZRC SAZU Prekmurje je začela delovati jeseni 2008 s pomočjo ustanoviteljice ZRC SAZU, občine Tišine ter številnih donatorjev in sponzorjev. Sodelavci postaje delujejo znotraj posameznih inštitutov ZRC SAZU, vsak na svojem raziskovalnem področju, a vendarle se njihova tematika dopolnjuje in tvori določeno celoto. Raziskovalna tematika temelji na proučevanju Prekmurja z večih aspektov v času od 17. do 20. stoletja.

Preberi več
KNJIŽNICA

Informacije o knjižničnem gradivu raziskovalne postaje lahko dobite v Biblioteki SAZU.

Telefon: +386 1 47 06 250