O raziskovalni postaji

Raziskovalna postaja ZRC SAZU Prekmurje je začela delovati jeseni 2008 s pomočjo ustanoviteljice ZRC SAZU, občine Tišine ter številnih donatorjev in sponzorjev. Sodelavci postaje delujejo znotraj posameznih inštitutov ZRC SAZU, vsak na svojem raziskovalnem področju, a vendarle se njihova tematika dopolnjuje in tvori določeno celoto. Raziskovalna tematika temelji na proučevanju Prekmurja z večih aspektov v času od 17. do 20. stoletja.